Informační web aplikace KRIZDATA

Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje informační systémy určené k podpoře plánování hospodářských opatření pro krizové stavy a k zajišťování věcných zdrojů za krizové situace.

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vznik krizové situace, jejíž dopady povedou k rozsáhlému narušení datové komunikační sítě nebo budou provázeny výpadky dodávek elektrické energie pro velké územní oblasti, proto bylo vyvinuto a je k dispozici orgánům krizového řízení aplikační programové vybavení (APV) KRIZDATA.

APV je určeno pro provoz v lokálním režimu a prioritně se předpokládá jeho instalace na počítače s vlastním zdrojem elektrické energie, např. na notebooky. Aplikace KRIZDATA poskytuje data o dodavatelích nezbytných dodávek, dodávkách nebo službách, které jsou evidovaní dodavatelé nezbytných dodávek schopni zabezpečit k překonání nebo k odstranění následku krizové situace.

Aplikace je poskytována bezplatně a je určena pro orgány krizového řízení vyjmenované v zákoně č. 240/2000 Sb. Data pro aplikaci jsou připravována zaměstnanci Správy státních hmotných rezerv se stavem k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce a jsou k dispozici ke stažení na tomto webu.

Od verze 1.5 APV KRIZDATA je možné stažení aktuálních dat z IS ARGIS také pomocí webových služeb přímo uživatelem APV.