Aktualizovaná data

Soubory dat HADES_DATA.mdb:

Uživatelé APV Krizdata, kteří nevyužívají možnosti stažení aktuálních dat pomocí WS nebo ti, co používají starší verzi APV, si mohou každý měsíc na této stránce stáhnout aktualizované soubory HADES_DATA.mdb

Stažené soubory je třeba uložit do složky na PC a odzipovat. Zip je chráněn heslem, které bylo předáno pracovníkům krizového řízení na pracovních shromážděních.

Soubory dat jsou uvedeny podle území jednotlivých krajů a za území celé ČR.

Soubory pro stažení : aktualizováno dne 5.5.2023 09:30:00