Instalace

Instalace APV Krizdata:

Předpokladem úspěšné instalace je PC s operačním systémem Windows 10 a vyšším, s jednou nainstalovanou verzí MS Access ( 2013, 2016, 2019, 2021, Microsoft 365 Access) nebo s MS Access Runtime ( 2013, 2016, Microsoft 365 Access Runtime ).

V případě, že součástí Vašeho MS Office není aplikace MS Access. Doporučujeme před zahájením instalace aplikace Krizdata nainstalovat MS Access Runtime ve verzi, která odpovídá Vašemu MS Office. MS Access Runtime můžete stáhnout zde (2013, 2016, Microsoft 365 Access Runtime). Aplikace Krizdata je funkční s 32 i s 64 bitovou verzi MS Access (Runtime). Je doporučeno před zahájením instalace si zjistit bitovou verzi OS (32/64) a bitovou verzi (32/64) MS Access (Runtime).

Stáhněte si zazipovaný instalační program do adresáře na PC a extrahujte soubor „Krizdata.exe“. Zip není chráněn heslem. Heslo je vyžadováno až instalačním průvodcem. Požadované heslo je stejné, jako heslo, které bylo předáno pracovníkům krizového řízení na pracovních shromážděních.

Instalátor je nutné spustit pod účtem správce. Instalací Vás provede instalační průvodce. Zde je popis jednotlivých kroků instalátoru. Popis obecných kroků instalace je uveden v dokumentaci.

Pokud je instalace spuštěna pod správným oprávněním, tak provede registraci knihoven automaticky. Přesto může být vhodné, aby Váš administrátor před zahájení instalace provedl krátkou konzultaci s pracovníky SSHR uvedených v Kontaktech.

Soubory pro stažení k instalaci:

  • Krizdata verze 1.6.1 – instalátor pro prostředí MS Access (Runtime) 2013, 2016, 2019, 2021, Microsoft 365 Access
  • Krizdata verze 1.5.3 – instalátor pro prostředí MS Access (Runtime) 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Microsoft 365 Access

V případě, že nemáte funkční stahování dat pomocí webové služby. Je nutné povolit protokol TLS 1.2. a to se provádí zápisem do registru Windows. Podrobnosti jsou uvedeny na webu firmy Microsoft zde.   Zjednodušený postup je uveden na konci návodu zde.