Kontakty

Vlastník APV KRIZDATA

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správce IS + provozní zabezpečení IS
Správa státních hmotných rezerv, Odbor informatiky (OI)

Ing. Jan Paliga (příprava instalačních sad, příprava uživatelských dat, podpora uživatelů, telefonická podpora při instalaci aplikace)
tel.: 244 095 404
fax: 244 095 508
e-mail: jpaliga@sshr.cz

Hotline
tel.: 244 095 404
fax: 244 095 508
e-mail: hotline-argis@sshr.cz

Prosíme uživatele APV KRIZDATA, aby se na hotline obraceli především prostřednictvím e-mailu. Telefonických kontaktů použijte především při instalaci apllikace. Děkujeme za pochopení. Pokud bude problém naléhavý, budete našim prostřednictvím informováni o stavu jeho řešení.